loading...

Amalkan Doa ini Sebelum Tidur InsyaAllah Hutang Sebesar Gunung Pun akan LUNAS TOLONG BANTU SEBARKAN!!

ADSENSE Link Ads 200 x 90
ADSENSE 336 x 280
Selamat membaca Artikel Kami | Telah diceritakan dari Zuhair bin Harb , sudah diceritakan dari Jarir , dari Suhail , ia berkata , “Abu Shalih sudah memerintahkan pada kami jika salah seorang diantara kami akan tidur , hendaklah berbaring di segi kanan lalu mengucapkan :
Allahumma robbas-samaawaatis sab’i wa robbal ‘arsyil ‘azhiim , robbanaa wa robba kulli syai-in , faaliqol habbi wan-nawaa wa munzilat-tawrooti wal injiil wal furqoon.
A’udzu bika min syarri kulli syai-in anta aakhidzum binaa-shiyatih. Allahumma antal awwalu falaysa qoblaka syai-un wa antal aakhiru falaysa ba’daka syai-un , wa antazh zhoohiru fa laysa fawqoka syai-un , wa antal baathinu falaysa duunaka syai-un , iqdhi
‘annad-dainaa waaghninaa minal faqri. Artinya :
“Ya Yang Mahakuasa , Rabb yang menguasai langit yang tujuh , Rabb yang menguasai ‘Arsy yang agung , Rabb kami dan Rabb segala sesuatu. Rabb yang membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah , Rabb yang menurunkan kitab Taurat , Bibel dan Furqan (Al-Qur’an). Saya berlindung kepadaMu dari kejahatan semua sesuatu yang Engkau memegang ubun-ubunnya (semua makhluk atas kuasa Allah).
Ya Yang Mahakuasa , Engkau-lah yang awal , sebelum-Mu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang terakhir , setelahMu tak ada sesuatu. Engkau-lah yang lahir , tidak ada sesuatu di atasMu. Engkau-lah yang Batin , tidak ada sesuatu yang luput dari-Mu. Lunasilah utang kami serta berilah kami kekayaan (kecukupan) hingga terlepas dari kefakiran. ” (HR. Muslim no. 2713) Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa maksud utang dalam hadits itu ialah kewajiban pada Yang Mahakuasa Ta’ala dan kewajiban pada hamba semuanya , intinya mencakup segala jenis kewajiban. ” (Syarh Shahih Muslim , 17 : 33).
Juga dalam hadits diatas diajarkan adat sebelum tidur ialah berbaring pada sisi kanan.
Semoga kita mampu mengamalkannya dan bermanfaat untuk siapa yang membacanya.
jangan lupa share info penting ini ya
ADSENSE 336 x 280 dan ADSENSE Link Ads 200 x 90

0 Response to "Amalkan Doa ini Sebelum Tidur InsyaAllah Hutang Sebesar Gunung Pun akan LUNAS TOLONG BANTU SEBARKAN!!"

Post a Comment

Recipes Easy